Formulier jonge kinesitherapeut 2020 | Ik ben kine
 

Formulier jonge kinesitherapeut 2020

U dient een aantal verzekeringen af te sluiten voor u kunt starten met uw beroepsloopbaan. Dit document helpt u hierbij!
Stuur het daarom volledig ingevuld terug.


Beroepsaansprakelijkheid (BA)

Deze verzekering dekt u voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van uw beroep (in Belgie).

Ik wens een verzekering BA kinesitherapeut en een Rechtsbijstand te onderschrijven die start op: (gratis t.e.m. 31/12/2021 voor kinésitherapeuten afgestudeerd in 2020 *)

* Gelieve een kopie van het bewijs van slagen bij te voegen


RIZIV-contract

Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage (2020:tussen €1.518 - €2.684) uit aan kinesitherapeuten die de RIZIV-conventie hebben ondertekend. Deze bijdrage dient om uw pensioen op te bouwen en wordt gestort op een RIZIV-contract.


Sociale kas voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige? De aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen is verplicht (en dit uiterlijk op de eerste dag dat u uw activiteit uitoefent!) en geeft u recht op sociale voordelen. Curalia kan dit voor u in orde maken.


Gepersonaliseerd advies

Curalia begeleidt u tijdens de overgang van school naar werk. De raadgever van uw regio kan u helpen en advies verlenen voor de verschillende administratieve stappen die u moet doorlopen (als jobstudent, voor uw verzekeringen, praktische tips).


GDPR

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be


PERSOONLIJKE GEGEVENS


M
 
V

TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:

zelfstandige
 
bediende
 
zelfstandige in bijberoep
 
In:
 
 
 
 
 
 

Ostheopathie
 
Manuele Therapie
 
Andere:
 

Duur:     Universiteit:

voor beroep
 
bijkomende studies
 

Duur:?>