Alle berichten van Laurent Strubbe

Moet een kinesitherapeut telkens hij in een andere praktijk gaat werken een verklaring op erewoord opsturen?

Ja, dit is verplicht voor iedere praktijkkamer, zelfs als het gaat over een vervanging van enkele dagen. Je bent niet verplicht deze verklaring op erewoord te verzenden voor de aanvang van de prestaties in de praktijkkamer. De verklaring mag tot één maand na aanvang van de prestaties verzonden worden.

Bijzondere situatie: De jonge kinesitherapeuten met een voorlopig RIZIV-nummer moeten geen verklaring op erewoord verzenden als zij in een praktijkkamer werken. Zij moeten dit voor de eerste maal doen wanneer zij hun definitief RIZIV-nummer ontvangen.

Vanaf welke datum wordt de toetreding van een kinesitherapeut tot de RIZIV-conventie van kracht?

De toetreding wordt van kracht vanaf de datum waarop het RIZIV je toetredingsformulier ontvangt.

Uitzondering: Voor jonge kinesitherapeuten die hun toetreding tot de conventie opsturen binnen de zes weken na hun inschrijving bij het RIZIV (binnen de zes weken na ontvangst van hun RIZIV-nummer), wordt de toetreding van kracht op de datum van hun inschrijving bij het RIZIV. Indien zij willen dat hun toetreding tot de conventie op een andere datum ingaat, dan dienen ze dit expliciet te vermelden bij het versturen van de aanvraag tot toetreding.

Vanaf wanneer kan ik beginnen werken?

Je mag beginnen met werken vanaf de datum dat je erkenning toegekend werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Kinesitherapeuten krijgen na het behalen van hun diploma automatisch een erkenning als kinesitherapeut. Je hoeft die erkenning dus niet zelf aan te vragen. Na je erkenning krijg je automatisch je visum opgestuurd.

Mag men in het begin de getuigschriften van een andere kinesitherapeut gebruiken?

Ja. In afwachting van de ontvangst van je eigen getuigschriften kan je de getuigschriften gebruiken van de kinesitherapeut die je vervangt. Je moet dan zijn gegevens doorstrepen en je naam en RIZIV-nummer vermelden.
Om fiscale ongemakken te vermijden, stel je best een document op (in twee exemplaren en ondertekend door beide kinesitherapeuten) waarin vermeld wordt dat je deze getuigschriften gebruikt hebt (met vermelding van de nummers).

Tot wanneer blijft de kinderbijslag behouden?

Als je geen bijkomende studies aanvat, genieten jouw ouders tot eind september van de kinderbijslag, op voorwaarde dat je tijdens de maanden juli-augustus-september niet meer werkt dan 240 uur. Als je deze limiet overschrijdt, zelfs met maar één uur, zullen zij de kinderbijslag die zij voor deze drie maanden ontvangen hebben moeten terugbetalen.

Als je jonger bent dan 25 jaar en als je je studies verder zet in oktober (in dagonderwijs), mag je in juli-augustus-september zoveel werken als je wilt. Je ouders zullen de kinderbijslag behouden. In dit geval moet je opletten voor iets anders: je fiscaal statuut. Als je inkomsten een bepaald niveau overschrijden, zal je niet langer fiscaal ten laste zijn van je ouders.