Formulier jonge kinesitherapeut 2018 | Ik ben kine
 

Formulier jonge kinesitherapeut 2018

U dient een aantal verzekeringen af te sluiten voor u kunt starten met uw beroepsloopbaan. Dit document helpt u hierbij!
Stuur het daarom volledig ingevuld terug. Zo bent u zeker dat u met alles in orde bent!


Beroepsaansprakelijkheid (BA)

Deze verzekering dekt u voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van uw beroep (in Belgie).

Ik wens een verzekering BA kinesitherapeut en een Rechtsbijstand te onderschrijven die start op: (gratis t.e.m. 31/12/2019 voor kinésitherapeuten afgestudeerd in 2018 *)

* Gelieve een kopie van het bewijs van slagen bij te voegen


RIZIV-contract

Het RIZIV keert jaarlijks een bijdrage (2017:tussen €1.444,04 - €2.552,85) uit aan kinesitherapeuten die de RIZIV-conventie hebben ondertekend. Deze bijdrage dient om uw pensioen op te bouwen en wordt gestort op een RIZIV-contract.


Mutualiteit

U dient zich persoonlijk aan te sluiten bij een mutualiteit om te genieten van een dekking in het kader van de sociale zekerheid.


Sociale kas voor zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige? De aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen is verplicht (en dit uiterlijk op de eerste dag dat u uw activiteit uitoefent!) en geeft u recht op sociale voordelen. Curalia kan dit voor u in orde maken.


Gepersonaliseerd advies

Een diploma betekent vaak een nieuw leven met eigen verantwoordelijkheden (eigen auto, appartement,...). Curalia helpt u op weg (Extra voordelen voor pas afgestudeereden 2018!).


GDPR

Curalia verwerkt deze gegevens volgens haar opdracht en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Ons privacybeleid kan u terugvinden op www.curalia.be


PERSOONLIJKE GEGEVENS


M
 
V

TOEKOMSTIGE ACTIVITEIT:

zelfstandige
 
bediende
 
zelfstandige in bijberoep
 
In:
 
 
 
 
 
 

Ostheopathie
 
Manuele Therapie
 
Andere:
 

Duur:     Institution:

voor beroep
 
bijkomende studies
 
andere:
 

Duur:?>